Over Ons
Wie zijn wij?
Wat geloven wij?
Visie & Doelstelling
Gedragscode
Home arrow Wat geloven wij?
hoofdplaat pinksterbeweging
Geloofsbasis Afdrukken E-mail

De bij het Landelijk Platform aangesloten kerkgenootschappen onderschrijven het Apostolicum en belijden bovendien:

  • dat de Bijbel het door God ge´nspireerde Woord is, de onfeilbare regel voor geloof en leven;
  • de noodzaak van persoonlijk geloof in het verlossende werk van Jezus Christus en de bekering tot God;
  • de doop van gelovigen door onderdompeling in water;
  • de doop in de Heilige Geest, als een van de bekering onderscheiden ervaring, en de uitingen van de Geest, die deze doop met zich meebrengt, waaronder tenminste het spreken in tongen;
  • dat de dienst van goddelijke genezing deel uitmaakt van de roeping van de Gemeente van Jezus Christus.