Deelnemers
Verenigde Pinkster- en Evangeliegem.
RafaŽl Nederland
Bethel Pinksterkerk Nederland
Volle Evangelie Bethel Kerk
Bethel Fellowship Nederland
Victory Outreach Nederland
Newfrontiers
Home arrow Verenigde Pinkster- en Evangeliegem.
hoofdplaat pinksterbeweging
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) Afdrukken E-mail

 Voorzitter: Peter Sleebos

Secretaris: Ruben Flach
Aantal gemeenten: 180

Aantal leden: 24.000
Contact: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
Website: www.vpe.nl

  

De VPE is een netwerk van 180 Pinkster- en Evangeliegemeenten en 260 geestelijk werkers die zich committeren om met elkaar het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest. Zij wil daarin de volgende kenmerken nastreven: betrouwbaarheid in dienstbetoon, balans in Woord en Geest en betrokkenheid bij elkaar en de maatschappij waarin we leven.

De VPE is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Broederschap van Pinkstergemeenten en de Volle Evangeliegemeenten in Nederland. Beide kerkgenootschappen waren initiatiefnemers voor de oprichting van het Landelijk Platform in de jaren 80. Deze fusie was niet tot stand gekomen vanwege een terugloop van het aantal leden, maar juist vanuit een verlangen om samen een krachtiger getuigenis te hebben in Nederland. In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw groeiden beide bewegingen naar elkaar toe, waarna er in 1997 verkennende besprekingen werden gevoerd met het oog op een intensievere samenwerking. In 1999 werd er een intentieverklaring geaccepteerd door de algemene vergaderingen van beide kerkgenootschappen. De fusie werd officieel op 16 februari 2002 gevierd onder grote belangstelling van vertegenwoordigers van andere kerken in binnen- en buitenland en de pers.

De VPE committeert zich de komende jaren onder meer aan het volgende:

  • Het stichten van nieuwe gemeenten
  • Het stimuleren van missionair werk in binnen- en buitenland
  • Het bieden van apostolische begeleiding en ondersteuning aan zowel gemeenten als aan voorgangers, oudsten en andere geestelijke werkers
  • Het bieden van relevante training aan voorgangers, oudsten en andere geestelijke werkers bijvoorbeeld op het gebied van gemeenteopbouw
  • Het werken aan eenheid binnen kerkelijk Nederland
  • Het verwerven van een duidelijke identiteit op de kerkelijke kaart van Nederland en in de maatschappij
  • Het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid
  • Het stimuleren van betrokkenheid van jonge leiders en nieuwe bedieningen

De 180 VPE-gemeenten hebben in totaal meer dan 24.000 leden. Internationaal is de VPE aangesloten bij de World Assemblies of God Fellowship en de Pentecostal European Fellowship.

Meer informatie over de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, haar visie, strategie, geloofsbasis en geschiedenis kunt u vinden op de website www.vpe.nl.