Eenheid
“Opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”
-Johannes 17:20-23
Home arrow Contactgegevens
hoofdplaat pinksterbeweging