Eenheid
“Opdat zij n zijn, gelijk Wij n zijn, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”
-Johannes 17:20-23
Home arrow Nieuws arrow Het Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging ondergaat verandering van naam
hoofdplaat pinksterbeweging
Het Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging ondergaat verandering van naam Afdrukken E-mail
Het Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging, die in 1994 is opgericht, heeft sinds 16 oktober jl. een naamsverandering ondergaan. De nieuwe naam is Landelijk Platform Pinksterbeweging. En van de redenen om deze verandering in te zetten is dat de oude naam complex is en verwarring schept. De nieuwe naam geeft helder weer wat het platform beoogd te zijn, namelijk een brede vertegenwoordiging van de pinksterbeweging in Nederland naar de kerk en samenleving.

Tevens zijn Peter Sleebos (voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) en Piet Brinksma (voorzitter van Rafal Nederland) beiden met unanieme stemmen gevraagd om als voorzitter en vice-voorzitter leiding te blijven geven aan het Landelijk Platform van de Pinksterbeweging die uit zeven landelijk opererende kerkgenootschappen met een pinkster-, volle evangelie- of charismatisch-evangelische signatuur bestaat. Men is nog op zoek naar uitbreiding van het bestuur en het platform.